Affiliate Marketing Lasserk

Lasserks vision

Lasserk utvecklar nära samarbeten med marknadsledande aktörer inom utvalda branscher och marknader. Det grundar sig i en övertygelse om att starka varumärken värnar om långsiktighet, tradition och innovation vilket ger starka, konkurrenskraftiga och tidlösa produkter som står väl positionerade inför framtiden.

Lasserk hjärta

Rätt exponering

Genom att kombinera marknadsföring i externa kanaler och på egna tillgångar, i form av hemsidor och sociala medier, erbjuds en väldig dynamik i förmågan att välja målgrupp.

Om Affiliate Marketing

Affiliate marketing är en prestationsbaserad affärsmodell som går ut på att en part (en affiliate) marknadsför ett annat företags produkter och/eller tjänster och enbart kompenseras för mätbara resultat. Det kan exempelvis handla om antalet sålda varor, värdet av en beställning eller antalet nedladdningar en affiliate lyckas generera. Försäljningen eller leadgenereringen kan antigen komma från egna hemsidor eller från köpt mediautrymme i olika mediakanaler. Affärsmodellen har blivit väldigt populär eftersom den på ett kostnadseffektivt sätt tillåter de båda parterna att växa sina verksamheter genom att dra nytta av varandras spetskompetens.

Därför är affiliate marketing en bra affärsmodell

Styrkan i affiliate marketing ligger i att parterna kan ägna sin tid åt sin kärnverksamhet och ändå jobba mot samma gemensamma mål, utan att behöva ta tid åt att koordinera med varandra. Fler och fler företag lanserar affiliateprogram där potentiella partners enkelt kan ansöka om ett samarbete. 

Genom att outsourca sin marknadsföring via ett affiliateprogram kan det producerande företaget hålla arbetsstyrkan smal och specialiserad på utvecklingen/tillverkningen av produkten, kundsupport, logistiska lösningar och liknande. Man frigör även i många fall den tid som annars lagts på att ta fram en omfattande marknadsföringsbudget eftersom affiliaten är självförsörjande.

Starka incitement som skapar goda förutsättningar

De affiliates som använder sina egna digitala tillgångar som plattform för sin marknadsföring kan välja ut de partners/produkter som passar ens målgrupp bäst och utveckla sitt innehåll efter detta. De marknadsförare som är specialiserade på externa mediaköp kan oftast sina kanaler så väl att de kan driva in kunder till en betydligt billigare kostnad än företagen själva skulle lyckas med. Med ett sådant upplägg slipper de producerande företagen risken att göra felinvesteringar inom mediaköp.  

En annan fördel med att använda sig av affiliates istället för att anställa personal eller att anlita en byrå är att affiliates oftast har starkast incitament att generera så mycket av det önskade resultatet som möjligt. De jobbar enbart på provision och investerar sin egen tid och sina egna pengar. En anställd eller en byrå får oftast en fast summa oavsett vad som levereras. 

Tillväxt affiliate marketing
affilateprogram partnership