Användarvillkor

Läs användarvillkoren för webbplatsen.

1. Inledning

Användning av webbplatsen är förknippat med ett antal villkor som specificeras nedan på denna webbsida. Villkoren gäller mellan Lasserk AB, organisationsnummer 559124-6011 (Lasserk) och dig (Användaren) som besöker, eller på annat sätt använder, webbplatsen lasserk.se och tillhörande kanaler. Genom att besöka och använda webbplatsen lasserk.se accepterar du att vara bunden av och följa våra villkor.

2. Allmänt

Webbplatsen lasserk.se är Lasserks officiella webbplats på svenska. Webbplatsen är utformad för att marknadsföra Lasserks tjänster och tillgångar. 

3. Intäktsmodeller

Lasserk jobbar efter olika intäktsmodeller för olika verksamhetsområden. 

3.1. Ifall Användaren är intresserad av att köpa tjänster av Lasserk som inte har ett definierat pris på webbplatsen gäller den ersättning som förhandlas fram mellan Användaren och Lasserk. Lasserk förbehåller sig rätten att inte anta alla uppdrag som beställs. 

3.2. Användaren kan köpa tjänster av Lasserk till ett fast arvode. De tjänster som säljs till fast arvode har priset klart synligt i anknytning till en köpknapp. I annat fall gäller konsultarvode. Lasserk förbehåller sig rätten att neka Användaren att köpa tjänster av Lasserk.

3.3. Lasserk kan få prestationsbaserad ersättning ifall Användaren väljer att utföra en handling som definierats på förhand genom partnerlänkar. Handlingen och betalningsmodellen, samt ersättningsbeloppet, bestäms mellan Lasserk och ägaren av partnerlänken, men kostar aldrig Användaren något extra att använda.

4. Användarens ansvar

4.1. Användaren får inte använda tjänsten på sånt sätt att Lasserk kan ta skada. Det avser aktiviteter som t.ex. dataintrång, publicering av plagierat material eller på annat sätt använda varumärket på sätt som kan uppfattas som stötande. 

4.2. Användaren är införstådd med att webbplatsen innehåller så kallade partnerlänkar.

4.3. Användaren accepterar att denna inte får distribuera material från webbplatsen utan vårt tillstånd. Användaren är däremot alltid välkomma att länka till relevanta avsnitt.

5. Integritetspolicy

5.1. Hur personuppgifter, cookies och säkerhet hanteras regleras av Lasserks integritetspolicy

6. Ändringar i villkoren

6.1. Användarvillkoren kan komma att ändras vid behov. Användare som besöker och använder tjänsten efter en ändring accepterar de nya villkoren. Senaste ändringen gjordes 2021-02-26.

7. Eventuell tvist och tillämplig lag

7.1. Svensk lagstiftning tillämpas för villkoren och eventuella tvister ska slutligen avgöras vid svensk domstol. 

8. Kontakt

Postadress:
Lasserk AB
Nimrodsgatan 12
115 42 Stockholm

Besöksadress:
Artillerigatan 42

E-postadress: contact@lasserk.com

Telefon: 070 256 16 30