Case: Chipster - med siktet inställt på att bli Sveriges största webbutik för RFID- och NFC-produkter

Chipster profil
Snabbfakta

Namn: Chipster
Etablerade: 2015
Verksamhetsområde: RFID, NFC, smarta hem
Hemsida: chipster.nu

Om Chipster

Chipster startades 2015 och företaget har haft ett teknikfokuserat tankesätt sedan dag ett. Målet är att identifiera områden där teknik på ett eller annat sätt kan integreras i människors vardag för att göra livet lättare. Nu vill företaget nå ut till en bredare skara genom att expandera sin webbutik som är fylld med produkter relaterade till RFID, NFC och smarta hem. Efter hårt arbete har Chipster utvecklat en webbplats och en egen webbutik som laddar väldigt snabbt, har en design som säkerligen många är avundsjuka på och den tekniska kunskapen i företaget är väldigt bra – förutsättningarna är med andra ord väldigt goda för att lyckas med sin ambition: att bli den största och bästa webbutiken för RFID – och NFC-produkter.

Använd andra e-handlare som benchmark

En bra utgångspunkt för en expansion av den här sorten är att se hur andra webbutiker är uppbyggda. Det behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till samma bransch utan det går att snegla på diverse framgångsrika e-handlare och försöka urskilja gemensamma nämnare hos dessa. Sedan får man försöka bestämma ifall det går att applicera några av komponenterna i sitt eget projekt. I Chipsters fall finns det främst tre element som bör prioriteras.

1. Bredda utbudet

Som ett första steg bör fokus ligga på att ta in en rad nya produkter för att utöka sortimentet och därmed öka sannolikheten att webbplatsens besökare hittar de produkter de är intresserade av. Med det följer även andra fördelar och möjligheter som lyfts fram längre ner.

Med ett brett sortiment höjs relevansen och chansen för återkommande köpare ökar samtidigt som sidan får besökare som förhoppningsvis har långa visningstider – vilket stärker webbplatsens ställning.

2. Jobba med kategorisering

Det är viktigt att webbutikens besökare möts av en välstrukturerad och användarvänlig produkt så att de snabbt och enkelt hittar de artiklar som de söker. I annat fall finns risken att Chipster går miste om försäljning eftersom besökarna inte hittar eller orkar leta fram rätt vara. Vikten av detta ökar ju större utbud som erbjuds i butiken. I Chipsters fall är det föreslaget att produkterna läggs i rader om tre istället för fyra och att en menyrad med olika produktkategorier läggs till vänster (se bilden bredvid för att se vad som ska flyttas och ersättas med en menyrad). Det skulle göra sidan lättnavigerad och potentiella köpare skulle på ett överskådligt sätt få en bra överblick över samtliga produkter under respektive kategori.

3. Skriv utförliga produktbeskrivningar

Genom att skriva utförliga produktbeskrivningar får besökarna bland annat ta del av relevant information som kan rendera i försäljning. Det kan även resultera i att nya sökord kopplas till webbutiken vilket kan göra att fler och fler hittar dit. Organisk trafik är oerhört värdefull och något som oftast är förbehållet de större kedjorna – mycket tack vare sina starka domäner och just utförliga produktbeskrivningar.

Chipster har redan ett antal utförliga beskrivningar, bilden bredvid är ett exempel på det, men Lasserks rekommendation är att göra det i större utsträckning. I skrivande stund hamnar den webbsida Chipster har associerad med “ACR122U” först på Googles sida 3. Sannolikheten är stor att webbutikens text identifieras av Google ifall texten är ännu utförligare och mer beskrivande, och det skulle troligtvis resultera i att webbutiken hamnar på Googles sida 1, vilket är betydligt mer värdefullt än att ligga på sida 3.

Ledorden är information och struktur. Google premierar webbsidor som gör internet mer informativt och användarvänligt. Därför är en bra tumregel att bära med sig att sidor som skapar värde för användaren kommer Google föredra över sidor som inte gör det.

NFC-läsare ACR112U
ACR112U på Google