RFID-skyddskort

Chipster lanserar skydd mot skimming

Chipster lanserar skydd mot skimming Chipster har, som ett steg i utvecklingsarbetet av webbutiken, tagit fram en ny produkt: ett skyddskort mot skimming. Skyddskortet placeras i plånboken och skyddar NFC-kort (exempelvis betalkort med blippfunktion) genom att blockera alla elektromagnetiska signaler. Därmed förhindras att känslig information kan avläsas och stjälas. Produkten är ett utmärkt tillskott i[…]