Konsulttjänster

Lasserk bedriver konsultverksamhet med inriktning mot online marketing och företagsekonomisk rådgivning. Konsultverksamheten är indelad i tre affärsområden:

  • Strategisk rådgivning vid utvecklingsarbete av webbplatser, webbsidor och digitala kanaler
  • Företagsekonomisk rådgivning och försäljningsarbete
  • Rådgivning vid försäljning av webbplatser och andra digitala tillgångar

Skriv gärna affärsområdet i rubrikfältet vid förfrågningar. Under avsnittet “Case” finns en del exempel och fallstudier presenterade – följ Lasserk på Twitter eller prenumerera på Lasserks RSS-flöde för att ta del av nyheter och nya case. 

Lasserk Logo

Om webbplatser och digitala kanaler

Med begreppet webbplats syftar man oftast på de sidor som är kopplade till en viss domän. På exempelvis Lasserk är det startsidan lasserk.se och alla webbsidor (specifika undersidor som exempelvis lasserk.se/affiliate-marketing) som utgör webbplatsen lasserk.se. Termerna webbplats, startsida och webbsida hamnar ibland under samlingstermen “hemsida” vilket alltså är ett tämligen brett begrepp. Syftet med att driva en webbplats är att erbjuda dess besökare det de är ute efter: information, tjänster, produkter eller liknande. Under de tidiga dagarna, när internet blivit tillgängligt för privatpersoner i större skala, låg fokus främst på det informativa. I samband med att internet utvecklades tillkom det nya tjänster och det utvecklades en rad olika intäktsmodeller som gjorde att företag och ägare av hemsidor, eller andra digitala tillgångar, kunde tjäna pengar på sina besökare. Det är säkerligen den starkaste faktorn till att digitaliseringsprocessen intensifierades ytterligare vilket resulterat i det digitala samhälle vi lever i nu – i ett samhälle med helt nytt konsumentbeteende. Exempel på andra digitala kanaler utöver webbplatser är: Youtube, Instagram, Twitter och Facebook. Här kan man skapa innehåll som riktar sig till sin målgrupp och på så sätt bygga upp en värdefull tillgång. 

Trafik - det nya guldet

I världens som det ser ut idag, tappar traditionell media fotfäste i samband med att konsumenternas ögon och öron riktas åt annat håll. För mediahusen leder det till en ond spiral som resulterar i lägre annonsintäkter, vilket leder till reducerade redaktioner, vilket leder till sämre produktkvalitet, vilket resulterar i färre kunder, vilket slår på annonsintäkterna ytterligare. Även fysiska butiker får det svårare att bedriva sin verksamhet på samma sätt som förr.

Internettrafik

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för små aktörer att utmana de stora etablerade mediahusen och företagen om annonsintäkter, prenumeranter och kunder genom att driva besökare till sina webbplatser eller liknande kanaler på bekostnad av tidningar, TV och andra företag. Strömmen besökare till en digital kanal kallas trafik. Den som lyckats bygga upp sin kanal till en sådan nivå att trafikflödet är stort eller att trafiken är nischad kan tjäna stora pengar. Även om det inte är uppenbart för tvärsnittet av befolkningen så drivs många kanaler i rent vinstsyfte och inte som hobbyprojekt. Webbplatser och kanaler kan i många fall ses som digitala tillgångar, och i många företag är det enbart kanalerna som ligger till grund för företagets intäkter. Det har renderat i att många valt en karriärväg som “Influencers”, “YouTubers” eller att utveckla webbplatser framför ett mer traditionell jobb. Av allt att döma kommer den typen av karriär bli betydligt mer vanlig i framtiden. 

Att välja rätt intäktsmodell till sin kanal

Det är inte svårt att tjäna pengar på sin kanal/digitala tillgång ifall den har ett stort antal besökare. Att identifiera vilken typ av intäktsmodell som passar bäst kan vara desto svårare. I vissa fall, som vid produktplacering eller andra former av betalda publiceringar är det inga större svårigheter men i övrigt gäller det att förstå sin kanal, sin målgrupp, veta vilka intäktsmodeller det finns att tillgå och ha förståelse kring olika annonsformat för att fatta rätt beslut. Lasserk har gedigen kunskap inom området och kan bistå med hjälp för att hitta det optimala upplägget för din kanal. För att bestämma strategi görs först en kanal- och trafikanalys, sedan granskas jämförelseobjekt och slutligen presenteras ett förslag på ett potentiellt upplägg. 

Identifiera rätt intäktsmodell för hemsida

För en webbplats kan det röra sig om vilken typ av annonsformat som lämpar sig bäst för trafiken, hur stor del av trafiken som bör säljas externt och hur stor del som bör avvaras till affiliate marketing eller rent av kan användas för att marknadsföra egna produkter. För en Youtubekanal kan det istället beröra AdSense vara eller icke vara, och ifall affiliatelänkar borde finnas med i videosidornas beskrivningar. 

Rådgivning vid försäljning av webbplatser

Webbplatser och övriga kanaler är i många fall intäktsbringande verksamheter av varierande storlek. I takt med att de växer sig starka kan de kan bli intressanta förvärvsobjekt för andra företag/verksamheter. Framför allt gäller det webbplatser och kanaler som inte är direkt förknippade med en specifik individ. När en hemsida ska säljas är det viktigt att en oberoende värdering görs och att webbplatsen paketeras på ett fördelaktigt sätt, ur en skattemässig synvinkel. 

Lasserk kan anlitas för att genomföra en extern värdering av din webbplats och även för att paketera hemsidan inför en försäljning. Det finns stora pengar att spara med ett sådant upplägg. 

Försäljning av hemsida