Lasserk.se lanseras med ny grafisk profil

Efter en period av intensivt arbete är en svensk version av Lasserks webbplats lanserad under domänen lasserk.se. I samband med utvecklingsarbetet av den svenska webbplatsen gjordes även förändringar på den engelska versionen. Webbplatsen har fått en ny grafisk profil, förenklad navigering och mer utförlig information om verksamheten och branschen har tillkommit. 

Skärmdump av Lasserk.se

I samband med att verksamheten har vuxit och att arbetet med den svenska webbplatsen hade initierats var det ett logiskt steg att se över helhetsbilden och utveckla ett nytt koncept som speglar varumärket bättre. Därför beslutades det att webbplatserna skulle utformas till att bli mer informativa och användarvänliga samtidigt som den grafiska profilen skulle göras om från grunden. 

För arbetet med den grafiska profilen anlitades firman BENGTSSON, RASMUS, som drivs av den grafiska designern Rasmus Bengtsson som specialiserat sig på att skapa logotyper. Uppdraget omfattades av att ta fram en logotyp, profilmaterial till sociala mediakanaler samt att bistå med generella riktlinjer för webbplatsens utformning. Firman levererade en logotyp som slog de högt ställda förväntningarna och från Lasserk riktas ett stort tack till BENGTSSON, RASMUS för ett mycket gott samarbete. 

I och med lanseringen av den nya webbplatsen, och uppdateringen av den grafiska profilen på företagets sociala medier, står Lasserk redo att ta verksamheten till en ny nivå.