Lasserk

Skapar kvalitativt
content för cyberspace

Vi skapar unikt content som attraherar engagerade besökare från hela världen. 

Vår vision

När Lasserk grundades 2017 var det gamla citatet ”content is king” minst lika aktuellt som när det myntades.

Mycket har ändrats sedan starten men vår vision har alltid varit densamma:

Att producera content som bidrar till att användarupplevelsen på internet och sociala medier blir lite lärorikare och roligare.

För en bättre upplevelse

Vi anser att alla förtjänar att få en bra digital upplevelse när de skrollar genom sin feed eller när de letar information på internet.

Därför är vi fast beslutna att enbart producera högkvalitativt content som möter de principer vi satt hos Lasserk. 

Principerna genomsyrar hela vår arbetsprocess: det vi skapar ska fylla ett klart syfte, vara utformat utifrån ett användarperspektiv och enbart publiceras om vi är stolta över slutprodukten.

Här hittar du vårt content

Hemsidor

Sociala medier

Youtube

Lasserk producerar unikt innehåll i form av texter, bilder och videos som publiceras på våra hemsidor,  sociala medier och Youtube. 

Vi går vår egen väg

Lasserks
väg

Därför finns vi

Vi älskar att skapa digitalt content som hjälper, engagerar och inspirerar våra besökare i olika avseenden.

Man skulle kunna säga att Lasserk bildades för just det ändamålet. 

I en värld med starkt ökande efterfrågan på digitalt content vill vi bidra med högkvalitativt content som har producerats på vårt sätt.

Hur vi jobbar

Vi övertygande om att de bästa skapelserna föds där det finns ett genuint intresse bakom ämnet. Därför har vi valt att verka inom områden där våra privata intressen och vår expertis får spela en central roll i vårt arbete.

Det gör att vi kan skapa högkvalitativt content utan större ansträngning och är troligen den största anledningen till att vårt content fått så stort spridning världen över.

Gratis content

På Lasserk ser vi det som en självklarhet att allt vårt content ska ligga helt öppet för alla att ta del av – helt gratis. 

Vi har ingen specifik målgrupp utan hoppas att det vi producerar uppskattas av de som delar våra intressen eller fungerar som inspiration för personer som besöker våra kanaler i jakt på information. 

Vi ses i cyberspace