Digitala tjänster på en ny nivå

Lasserk når ut till människor över hela världen genom utvalda kanaler och egenutvecklade tillgångar. Kontakta oss så förklarar vi hur vi kan nå ut till din målgrupp.

Välbeprövade metoder

Datadrivna beslut för hög effektivitet

Data är en central del i vårt arbetssätt och det genomsyrar samtliga led i våra processer. I allt från initial planering, strategiarbete, utveckling och optimering ligger data till grund för beslutsunderlagen. Det gör att vi kan jobba effektivt och målinriktat på ett skalbart sätt.

För att hantera och bearbeta de stora mänger data vi erhåller använder vi avancerad mjukvara som ger en bra överblick över relevanta nyckeltal och andra mätpunkter. På så vi kan vi smidigt erbjuda kostnadseffektiva marknadsföring över hela världen. 

Varför Lasserk?

Owned Media

Vi utvecklar nischade informationssidor som alla kan ta del av.​ Det ger oss exklusiv trafik inom lukrativa fält.

PPC

Tack vare flerårig erfarenhet inom fältet har vi utvecklat kostnadseffektiva metoder att nå ut till er målgrupp.​

Prestationsbaserade

Vi arbetar efter prestationsbaserade intäktsmodeller. Betala bara för faktiska resultat.