Användarvillkor

Här kan du som besöker lasserk.se läsa om användarvillkoren för webbplatsen.

Inledning

Webbplatsen lasserk.se är den svenska versionen av Lasserks officiella webbplats lasserk.com. Webbplatsen är utformad för att marknadsföra Lasserks tjänster och digitala kanaler. Nedan har vi specificerat de villkor som är förknippade med användning av webbplatsen och dess tjänster. 

Senaste uppdaterad: 2022-05-31

1.1. Användning av webbplatsen är förknippat med ett antal villkor. Villkoren gäller mellan Lasserk AB, organisationsnummer 559124-6011 (Lasserk) och dig (Användaren) som besöker, eller på annat sätt använder, webbplatsen lasserk.se och tillhörande kanaler. Genom att besöka och använda webbplatsen lasserk.se accepterar du att vara bunden att följa våra villkor.

1.2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst justera, lägga till och ta bort stycken i användarvillkoren. Det är Användarens ansvar att hålla sig uppdaterad angående användarvillkoren. Användare som besöker, eller på annat sätt använder webbplatsen lasserk.se och tillhörande kanaler efter en ändring accepterar de nya villkoren.

2.1. Användaren får inte använda tjänsten på sånt sätt att Lasserk kan ta skada. Det avser aktiviteter som t.ex. dataintrång, publicering av plagierat material eller på annat sätt använda varumärket på sätt som kan uppfattas som stötande. 

2.2. Användaren är införstådd med att webbplatsen innehåller så kallade partnerlänkar. Det innebär att Lasserk kan få ersättning ifall Användaren köper en extern tjänst genom någon av dessa länkar. Att köpa en tjänst genom en parnterlänk kostar inte Användaren något extra. 

2.3. Användaren accepterar att denna inte får distribuera material från webbplatsen utan vårt tillstånd. Användaren är däremot alltid välkomma att länka till relevanta avsnitt.

3.1. På webbplatsen kan Användaren anmäla instresse att köpa tjänster av Lasserk till ett fast arvode. Pris och omfattning av webbsidor står definierat över köpknappen. Användaren kan få rabatt på tjänsten ifall Användaren köper pluginprogram relaterade till installationen av webbplatsen via Lasserks partnerlänkar. Eventuell rabatt förhandlas mellan Lasserk och Användaren innan arbetet påbörjats. 

I tjänsten ingår:
i) Installation av WordPress och Elementor på Användarens domän.
ii) Design för ett definierat antal webbsidor på webbplatsen.
iii) Länkning från webbplatsen till sociala medier.

I tjänsten ingår inte:
i) Skapandet av text och grafiska element. Detta ska Användaren bistå Lasserk med om inte annat är överenskommits. 

3.2. Lasserk ansvarar endast för det grafiska arbetet som utförts av Lasserk på Användarens webbplats. Lasserk ansvar ej för grafiska element (exemplevis bild- och videofiler) eller text som laddats upp på webbplatsen eller för eventuella brister hänförligt till juridiska regelverk som exempelvis GDPR och CCPA. 

3.3. Tjänsten riktar sig mot företag och andra organisationer och inte mot privatpersoner. 

3.4. Lasserk förbehåller sig rätten att neka Användaren att köpa tjänsten av Lasserk.

4.1. Ifall Användaren är intresserad att köpa andra tjänster eller ingå samarbeten med Lasserk är Användaren välkommen att kontakta Lasserk för att diskutera detta. Ersättning och övriga detaljer bestäms då mellan parterna.

5.1. Delar av webbplatsens innehåll, som exempelvis text, design, vissa bilder och andra grafiska element, är skyddat av upphovsrätt. Det är förbjudet att plagiera, kopiera eller på annat sätt distribuera material från webbplatsen utan vårt tillstånd. Men som nämnts under ”Användarens ansvar” är det alltid tillåtet att länka till webbsidan där innehållet är publicerat. Däremot är hotlinking förbjudet. 

6.1. Användaren kan välja att prenumerera på något av våra nyhetsbrev. För att prenumerera på nyhetsbreven behöver Användaren ange sin e-postadress vid angivet ställe.

6.2. Användaren kommer då få mottaga nyhetsbrevet vid eventuellt utskick till dess att Användaren väljer att avbryta prenumerationen. 

6.3. Tjänsten är helt gratis och Användarens e-postadress delas inte med någon extern part. Däremot kan nyhetsbreven innehålla länkar till externa webbplatser och partnerlänkar. 

7.1. Svensk lagstiftning tillämpas för villkoren och eventuella tvister ska slutligen avgöras vid svensk domstol.